Home >


hopefair2020t_34-1-9908806 hf-20221201-instagram-square-ld-1-3896058 hopefair2020t_37b-1-1846072

… The Hope Fair mission is to promote conscious shopping, bringing the producers to the consumers for them to discover innovative, sustainable, or delectable products. By shopping at the Hope Fair, Metropolitans contribute to the local circular economy of Bangkok while discovering the latest designs and gourmet delicacies made with ethics. Join us! Be part of our community too!

มีผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะ ผู้ประกอบการและนักออกแบบ กว่า 600 ท่าน เป็นสมาชิกของประชาคมของเรา…

… บรรดาสินค้าและบริการมีให้เลือกมากมาย อาทิ เช่น อาหารนานาชาติรสเลิศ แฟชั่นจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์หรือสีย้อมธรรมชาติที่นักออกแบบรังสรรค์ขึ้น เครื่องสำอางปราศจากสารเคมีและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องดื่มและเครื่องเทศออแกนิค การออกแบบและตกแต่งภายใน ตามสไตล์คลาสสิคและตามลักษณะสภาพอาอาศ เกมส์เพื่อพัฒนาการศึกษาและเครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก การพัฒนาสุขภาพ เป็นต้น

The Hope Fair งานที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล

เราเชื่อในหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่วนหนึ่งของการร่วมบริจาคจะถูกนำไปเพื่อมอบให้กับเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ในชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหนึ่งในสลัมที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ผ่านศูนย์ Mercy Center เราเชื่อมั่นในการตอบแทนชุมชนและเราหวังว่าท่านจะสนับสนุนเราในความพยายามนี้
อ่านเพิ่มเติม..

แหล่งรวมที่ชิม ที่ช้อป  ของคนกรุงเทพ

จับมือกันกับผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ
The Hope Fair เลือกผู้ประกอบการจาก คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา การพัฒนาอย่างยั่งยืน การค้าที่เป็นธรรม การตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ ภารกิจของเราคือการเพิ่มสวัสดิการของสัตว์ สิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการผลิต
อ่านเพิ่มเติม..